NOVINKY
6.5.2020
Uvolněna verze Afit 4.9.397.8 - aktualizace Afitu s novými funkcemi a opravami.

28.12.2019
Uvolněna verze Afit 4.9.397.7 - aktualizace Afitu s novými funkcemi a opravami.

Poslední aktualizace

WWW:  28.12.2023
Afit:  4.9.398.0 (24.4.2022)
RSS kanál:  Afit RSS kanál XML verze - sledování novinek online Afit RSS kanál - sledování novinek online

Prodej licencí zastaven

Afit - ovládání solárií přes počítač

Afit | ovládání solárií přes PC
 • Solária řízená počítačem
 • Ovládání solárií počítačem na dálku
 • Kompletní agenda zákazníků včetně veškerých přidružených služeb
 • Profesionální řešení přes průmyslový řídící systém
 • Spolehlivost a maximální rozšiřitelnost

Jednou z velkých výhod systému Afit je jeho schopnost přímého řízení solárií. Díky propracované technologii používané v průmyslové automatizaci tak můžete řídit prakticky neomezené množství solárií z jediného počítače, ale navíc můžete všechna Vaše solária řídit i z několika počítačů v počítačové síti. K dnešnímu dni Afit v reálném provozu řídí již více než 100 solárních strojů a další stále přibývají.
V největším studiu je na Afit napojeno 18 solárií přes jediný řídící systém. Funkčnost je prověřena již více než dvouletým nepřetřžitým provozem prakticky bez jediné poruchové odstávky.
Ovládání solárií přes počítač dnes začíná být běžným standardem. Afit k tomuto standardu přidává řadu dalších funkcí, které jiné programy nemají. Solária ovládaná přes Afit znamenají konkurenční výhodu pro Vaše podnikání. Vyzkoušejte si nás a určitě nebudete litovat.

Solária řízená počítačem

Princip je velice jednoduchý a obsluhu zvládne i uživatel začátečník. Díky ovládání přes dotykový displej (fyzicky není podmínkou, stačí běžný monitor a ovládání myší) je práce velice příjemná a rychlá. Příchozí zákazník předloží identifikační kartu, kde má uloženou permanentku a nebo pokud není registrován, pouze sdělí obsluze, na jakou dobu chce solárium použít. Po zadání identifikace zákazníka (pokud má kartu a nebo je to host) se mu automaticky založí prodejka, na kterou se bude automaticky účtovat prodané solárium. Obsluha zvolí počet minut a stiskne příslušné tlačítko solária na dotykovém displeji. V té chvíli je vstup přidán na doklad, nicméně obsluha může i nadále se zákazníkem hovořit a případně mu doporučit nějakou kosmetiku pro opalování. V této chvíli solárium čeká na povel spuštění předčasovače.
Jakmile se zákazník přemístí do solária, obsluha spustí proces časování a začíná běžet první časovač - tzv. předčasovač. Čas lze samozřejmě nastavit libovolně dlouhý, efektivní doba je 5-10 minut, kterou má zákazník na to, aby se svléknul a ulehnul do solária. Pokud tak neučiní, pak po uplynutí stanoveného času se spustí solárium samo a čas začne měřit hlavní časovač, tj. běží čas, který si zákazník nakoupil.
Pokud stihne ulehnout do solária dříve, může spustit sám solárium ručně START tlačítkem. Hlavní časovač a solárium se spustí v tento okamžik. Samozřejmě obsluha okamžitě vidí, že solárium přešlo do aktivní fáze a je sepnuté a také vidí časy, které zbývají nejen do konce opalování, ale i do konce dochlazení a uvolnění solária. Může tak snadno informovat dalšího příchozího zákazníka o době čekání na uvolnění stroje.

Afit umí mnohem víc, než jen ovládat solária

ID karty EMDAT | Afit Během opalování může jak obsluha, tak zákazník proces opalování volitelně přerušit. Opětovné zapnutí už možné není, neboť solárium tímto přejde do režimu chlazení, který je opět indikován na ovládacím panelu dotykového displeje. Po dovětrání se zobrazí ikona upozorňující obsluhu na dokončení této fáze a povinnost solárium desinfikovat a vyčistit. Provedení této operace obsluha musí v systému potvrdít, aby došlo k uvolnění solária pro dalšího zákazníka. Samozřejmě je nastavitelné i automatické potvrzování, takže obsluha již tyto stavy nepotvrzuje.

I během opalování jednoho zákazníka může bez problémů obsluha prodat vstup dalšímu zákazníkovi. Tento další zákazník se řadí do fronty a automaticky se dostává na řadu po uvolnění předchozím zákazníkem. Fronta zákazníků může být neomezeně dlouhá a navíc lze do fronty snadno přesouvat i zákazníky, kteří mají platnou rezervaci a jsou zobrazeni ve frontě rezervací. Přesunutí je jednoduché, neboť stačí přetáhnout záznam z jedné tabulky do druhé pomocí tažení myší (metoda drag&drop).

V Afitu jsou ošetřeny všechny kolizní stavy, jako např. zrušení návštěvy ještě před zahájením opalování, nemožnost zapnou solárium bez řádného proúčtování na doklad a nebo odečtu kreditu z permanentky, správné odbavení rezervací na solária, možnost účtovat variabilní dobu pobytu podle skutečně provedeného slunění. To např. umožňuje zákazníkovi stopnout solárium dříve a účtovat mu pouze dobu, kterou v soláriu skutečně strávil. Tato funkce je samozřejmě volitelná a závisí na Vaší prodejní strategii, zda ji využijete. Pokud k funkcionalitě připočtete možnost řízení solárií z více počítačů v síti, možnost blokace strojů, aby nemohly být prodány na jiné pokladně jinému zákazníkovi, evidence času veškerého provozního materiálu a upozorňování na docházející životnost libovolné komponenty v soláriu, máte k dispozici systém, který, troufáme si tvrdit, nemá zatím konkurenci nejen u nás, ale ani ve světě.

Kompletní agenda zákazníků včetně veškerých přidružených služeb

Nastavení solária Díky integraci ovládání solárií do celého systému Afit je možné využít všechny další navázané funkce. Jedná se především o

 • důslednou evidenci zákazníků,
 • správu permanentních vstupenek s variabilním systémem kreditu (vstupy, časy, peníze),
 • online rezervační systém přes internet,
 • propracovaný prodejní systém včetně skladového hospodářství,
 • propracovanou statistiku prodeje a návštěv,
 • možnost zasílání SMS a emailů upozorňující zákazníky na rezervace,
 • upozornění administrátora nebo servisního technika na životnost materiálu prostřednictvím SMS nebo emailem,
 • mnoho dalších navázaných funkcí.

Profesionální řešení přes průmyslový řídící systém

Vstup řízená provozovna Ovládání solárií je řešeno přes autonomní řídící systém na bázi průmyslového standardu PLC (Programmable Logic Controller). Díky tomu je řešení velice robustní a odolné vůči chybám. Je prakticky vyloučeno, aby se systém zablokoval a nevypnul solárium ve chvíli kdy ho vypnout má. Je vyloučena také závislost na funkčnosti počítače, neboť jakmile dojde k prodeji daného vstupu do solária, je řídící systém naprogramován a veškeré další časování a spouštění je na počítači prakticky nezávislé, počítač už plní jen funkcí zobrazovače. Proto i kdyby počítač náhle zamrznul, nebo kdyby obsluha omylem ukončila program čí počítač dokonce vypla, nemusí se zákazníci bát, že by se jim solárium vypnulo a nebo naopak nevypnulo vůbec. To je problém pouze u systémů, které používají jednoduchá, ale né příliš spolehlivá řešení formou ovládání pomocí portů počítače (např. paralelního nebo sériového). Také ovládání pomocí speciálních karet vložených do počítače nepředstavuje ideální řešení, neboť i zde hrozí riziko nefunkčnosti vlivem zamrznutí počítače nebo programu. Navíc pokud není počítačová karta galvanicky oddělena od solária pomocí reléových kontaktů a případně optočlenů, hrozí reálné nebezpečí úrazu elektrickým proudem např. při poruše některého ze solárií, nehledě na riziko poškození nebo zničení karty či celého počítače - zavlečení poruchového napětí, nebezpečné zemní smyčky apod. Vstup/výstupní karty do počítače, které nabízejí konkurenční firmy jsou určeny téměř výhradně pro laboratorní účely a práci kvalifikované obsluhy. Takto upravený počítač rozhodně nesplňuje podmínky bezpečnosti práce na elektrickém zařízení, přestože se pracuje s bezpečnými napěťovými úrovněmi. Nízká cena takto vytvořeného řešení jde bohužel na vrub spolehlivosti a bezpečnosti zařízení jako celku. Díky amatérskému přístupu konkurenčních dodavatelů skončilo již mnoho důvěřivých podnikatelů v prakticky nefunkčním stavu a nebo stavu, který neumožňuje konzistentní vedení agendy centra.
S našimi procesními stanicemi se Vám toto stát rozhodně nemůže. Rozvaděč procesní stanice je vybaven všemi potřebnými ochranami dle platných ČSN, jako je zkratová ochrana, ochrana proti přetížení a přepěťová ochrana. Výstupní kontakty mohou spínat až 250V/16A střídavého napětí. Ovládání startu je řešeno přes bezpotenciálová tlačítka uvnitř solária. Klíčovou výhodou tohoto řešení je i skutečnost, že procesní stanice je k řídícímu počítači připojena prostřednictvím běžného síťového rozhraní Ethernet, tj. je možné ji připojit do místní počítačové sítě LAN a rozvaděč tak může být prakticky kdekoliv, třeba přímo v místnosti solária. Tím se výrazně šetří nákladná kabeláž, neboť ovládací kabely stačí vést jen od procesní stanice k soláriím a k počítači vede jen obyčejný TP (Twisted Pair) kabel. Lze samozřejmě využít i bezdrátové technologie Wi-Fi, pokud se procesní stanice připojí k Wi-Fi routeru.
Nakonec uveďme ještě jednu užitečnou vlastnost a to je možnost přepnutí procesní stanice do manuálního režimu, kdy je možné solária spínat a vypínat i při odpojeném počítači, což je výhodné zejména pro testování a nebo při případných poruchách počítače, kdy potřebujete nutně zákazníka obsloužit. Pro náročnější zákazníky je možné dodat kompletní terminál pro nastavování a řízení solárií i bez počítače, samozřejmě s veškerým komfortem ovládání pomocí terminálové klávesnice a alfanumerického displeje.

Spolehlivost a maximální rozšiřitelnost

Jak již bylo řečeno, systému řízení byla věnována maximální pečlivost, výsledkem čehož je vysoká spolehlivost bez rizika úrazu či poškození zařízení. Garantována je i funkčnost a přesnost časování a spínání solárií v neomezeném počtu připojených strojů. Rozvaděč procesní stanice je prodáván vždy s projektovou dokumentací a podrobným návodem k obsluze. Každý rozvaděč je také podroben kusové zkoušce dle platných ČSN a je k němu vydán protokol o kusové zkoušce. Nejedná se tedy o žádné amatérské nebo nekvalifikovaně sestavené zařízení. Na žádost odběratele je samozřejmě dostupné i prohlášení o shodě s technickými požadavky na výrobky dle zákona 22/1997Sb. Po zprovoznění systému byste přesto měli provést revizi zařízení a celého systému, včetně zapojení solárií, kvalifikovaným revizním technikem. Jedině tak je zajištěna i právní zodpovědnost za provoz zařízení. Dejte si pozor na pofiderní dodavatele zařízení podobného typu, které jsou podezřele levné. Mnohdy se jedná o amatérské konstrukce bez jakékoliv dokumentace a atestace. Nebo se jedná o karty určené pro laboratorní a testovací zařízení, která rozhodně nejsou určena pro instalaci do zařízení, se kterým přichází do styku laická obsluha. I počítač vybavený takovou kartou je modifikací, kterou by měl ten, kdo počítač nebo kartu osadil, doložit prohlášením o shodě. U počítačů takto upravených pro řídící účely je to velice komplikovaná záležitost a schvalování takové úpravy se může výrobci hodně prodražit. Je třeba si uvědomit, že při opalování by selhání zařízení mohlo mít závažné zdravotní následky - např. nevypnutí solária by mohlo vážně poškodit zdraví zákazníka. Proto vždy zvažte, zda se Vám takové riziko vyplatí. S našim zařízením jste tohoto stresu ušetřeni. Již několikrát jsme byli u toho, když majitelé v poslední naději zvolili Afit jako svou záchranu před podobnými nesnázemi, které jim nachystal nevhodně zvolený systém. Jsme rádi, že naše řešení pomáhá zachraňovat jinak kvalitní podnikatelské záměry. Vsaďte na jistotu, i když bude možná zdánlivě dražší. Ve skutečnosti to však bude to nejlevnější řešení, neboť Vám zajistí klidné fungování a možnost věnovat se své práci.

Díky škálovatelnému řídícímu systému také nemusíte mít nikdy strach, že by Vám byl náš systém nějak těsný. Není problém ovládat jedno, dvě, deset, ale i tisíc solárií najednou. Základní řídící systém jich hravě zvládne 8 a rozšíření na další výstupy je jen otázkou ceny nikoliv technologie. Ta je stále stejná, stejně spolehlivá a robustní. Při plném využití 8 kanálů je cena pro jedno solárium více než příznivá, neboť se pohybuje na hranic 3 tis. Kč za kanál. Už od dvou solárií je řízení cenově srovnatelné s běžným časovačem s ručním nastavováním nebo žetonovým ovládáním. Komfort řízení přes počítač samozřejmě nelze jednoduše vyčíslit, ten se musí zažít. Afit Vás v tomto směru nijak neomezuje.

Solária v síti

Na obrázku výše je ukázka možné topologie systému s více počítači a více řídícími systémy v jediném celku. Samozřejmě stejný počet solárií by bylo možné ovládat i pomocí jedné výkonné procesní stanice, která jich obslouží až 24 najednou.

Pokud stále váháte s výběrem systému pro řízení Vašeho solárního studia, pak můžeme ještě sdělit, že řídící systém Afit nahradil již několik instalací zhavarovaného a nefunkčního konkurenčního zařízení a spolehlivě funguje na všech místech, kde byl dosud instalován. Tato spolehlivost je důkazem vysoké kvality, kterou konkurenční systémy postrádají, neboť jsou vetšinou řešeny neprofesionálním přístupem. Pokud Vás naopak nabídka systému zaujala, neváhejte nás kontaktovat.